Προγράμματα χρόνου ομιλίας

Όλα τα προγράμματα τηλεφωνίας και Double Play μπορούν να συνδυαστούν με Extra χρόνο ομιλίας.

Πακέτα προς Σταθερά Ελλάδος

  • Extra 200 - 200 λεπτά - 2,00€
  • Extra 500 - 500 λεπτά - 4,00€
  • Απεριόριστα 1 - 1.500 λεπτά - 6,00€

Πακέτα προς Κινητά Ελλάδος
  • Extra 30 - 30 Λεπτά + 10 Λεπτά Δώρο - 2,50€
  • Extra 60 - 60 Λεπτά + 40 Λεπτά Δώρο - 5,00€

Πακέτα προς Σταθερά 50 Διεθνών προορισμών
  • Διεθνή 60 - 60 Λεπτά - 3,00€
  • Διεθνή 120 - 120 Λεπτά - 5,00€
  • Διεθνή 240 - 240 Λεπτά - 9,00€

Πακέτα προς Αλβανία (διαθέσιμα από 25/2/2016)
  • ALB 100 - 100 λεπτά - 5,00€
  • ALB 200 - 200 λεπτά - 10,00€

-Ο δωρεάν χρόνος καταναλώνετε με ελάχιστη χρέωση 3 λεπτά και βήμα χρέωσης 3 λεπτά
-Ένα πακέτο από κάθε κατηγορία μπορεί να ενεργοποιηθεί σε κάθε σύνδεση
-Ο χρόνος ομιλίας που δεν καταναλώθηκε σε έναν μήνα δεν μεταφέρετε στον επόμενο
-Μετά το τέλος του δωρεάν χρόνου οι χρεώσεις ακολουθούν την βασική χρέωση των συνδέσεων