Τηλεφωνια 120

Συνδυάστε την σύνδεση σας με τηλεφωνικό αριθμο.
 
 
 
Το πρόγραμμα παρέχεται με δέσμευση 12μηνών.
Τέλος ενεργοποίησης νέας γραμμής είναι 29€.
Τέλος φορητότητας αριθμού 12€
Το πρόγραμμα παρέχετε στις βασικές περιοχές κάλυψης.
Η εγκατάσταση είναι δωρεάν.