Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η CosmoTalk ειναι μια 100% Ελληνικη εταιρεία που δραστηριοποιείται στις τηλεπικοινωνίες για πανω απο μία δεκαετία. Από το 2009 σχεδιάζει και αναπτύσει ένα πρωτοποριακό δίκτυο τηλεπικοινωνιών για την κάλυψη περιοχών με περιορισμένη πρόσβαση στο Internet.

Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενος εναλλακτικού δικτύου παροχής Internet και τηλεφωνίας υπερυψηλών ταχυτήτων για την κάλυψη περιοχών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ή δεν καλύπτονται απο τις συμβατικές τεχνολογίες ADSL/VDSL.

Η πρόσβαση στο δίκτυο παρέχεται μέσω του ασύρματου δκτύου AirFiber που αναπτύσει η εταιρεία σε συχνότητες που της έχουν παραχωρηθεί αλλά και του ελεύθερου φάσματος.